کنگره سبک زندگی سالم

روز
درحال برگزاری

گروه پژوهشی سبک زندگی و مدیریت سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران دومین کنگره سالانه سبک زندگی سالم (Lifestyle Medicine) را با هدف معرفی و بررسی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه سبک زندگی سالم، با امکان اعطای امتیاز بازآموزی برگزار می‌کند.

در این راستا، دبیرخانه علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم، آمادگی خود را برای دریافت مقالات علمی به زبان انگلیسی در زمینه محورهای کنگره با هدف ارائه به صورت شفاهی و پوستر، اعلام می‌دارد:

تغذیه و رژیم‌های غذایی  |  فعالیت فیزیکی و ورزش  |  مدیریت استرس  |  خواب  |  دخانیات و اعتیاد  |  روابط اجتماعی  |  تغییر عادات

..

رئیس کنگره

دکتر مسعود حبیبی

دبیر علمی

دکتر شاهین آخوندزاده

دبیر اجرایی

دکتر سینا قاسمی

برنامه علمی کنگره

  • افتتاحیه
  • پنل اول: تغذیه و رژیم‌های غذایی
  • پنل دوم: فعالیت فیزیکی و ورزش
  • پنل سوم: مدیریت استرس
  • پنل چهارم: خواب
  • پنل پنجم: دخانیات و اعتیاد
  • پنل ششم: روابط اجتماعی
  • پنل هفتم: تغییر عادات
  • پنل هشتم: ژنتیک و ژنومیک در سبک زندگی
  • اختتامیه

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

قرآن و سرود ملی

.......................

9:10 - 9:00


 

دکتر مسعود حبیبی  |  رئیس دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر شاهین آخوندزاده  |  دبیر علمی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

 

دکتر سینا قاسمی  |  دبیر اجرایی دومین کنگره سبک زندگی سالم

.......................

9:30 - 9:10

کمیته علمی

دکتر محسن فاتح
دکتر مریم صداقت
دکتر منیژه سلیمانی فر
دکتر حسین یاری

کمیته اجرایی

hematyar
ایمان همتیار
malekian
حمید ملکیان
Womwn
زینب بیلکی
Womwn
خانم کاشانی
nazeri
نجمه ناظری

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران از کلیه مراکز تحقیقاتی و درمانی، شرکت‌ها، مؤسسات و … در برگزاری دومین کنگره سبک زندگی سالم دعوت به همکاری می‌نماید.

تماس باما

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه کنگره سالانه سبک زندگی سالم با شماره تلفن های 02166464365   –   02166462915   تماس حاصل نمایید و یا از طریق فرم زیر با ما درارتباط باشید: