روش تحقیق و پروپوزال نویسی

روش تحقیق و پروپوزال نویسی

کارگاه دوروزه روش تحقیق و پروپوزال نویسی توسط معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و باهدف افزایش توانمندی پژوهشگران در انتخاب روش تحقیق متناسب با اهداف پژوهش و توانایی نگارش طرح و گزارش تحقیق برگزار شد.

دکتر شهپر حقیقت دانشیار و متخصص اپیدمیولوژی در این کارگاه که در سطح پژوهشگران و اعضای هیئت علمی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران تشکیل می شد، به تدریس سرفصل های این دوره پرداخت که از جمله آنها می توان به موضوع و مسئله پژوهش کمی، پرسش‏ها و اهداف پژوهش کمی، انواع و اشکال داده‏ ها در جنبش روش شناختی کمی، روشهای نمونه‏ گیری از حجم نمونه، زمان‏بندی گردآوری داده‏ ها، گردآوری، تقلیل و تحلیل داده ‏ها و … اشاره نمود.

این کارگاه طی دو روز در تاریخ های نوزدهم و بیست و یکم مهرماه 1400 در محل پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت یارا جهاد دانشگاهی برگزار گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.